Pedodontide Hasta Yönetimi

Azot protoksit- oksijen sedasyonu

Diş tedavisinden korkan, endişeli çocukları sakinleştirmek için kullanılan alternatif bir metottur. Bilinçli sedasyon veya N2O/O2 inhalasyon sedasyonu adı da verilir.

Davranış yönlendirme teknikleri

Pedodontistler çoğu zaman muayenehanelerinde başlangıçta işbirliği yapmak istemeyen çocuklarla karşılaşırlar. Bazen bu davranış çocuğun yeni ve yabancı bir ortama karşı gösterdiği bir reaksiyon yani bilinmeyene karşı duyduğu korkudur.

Endişeli uyumsuz çocukların sakinleştirilmesi

Pedodontistler; dental tedaviden korkan, endişe duyan çocukların tedavisi konusunda özel eğitim almış diş hekimleridir. Ayrıca pedodonti muayenehaneleri çocukların hoşuna gidecek tarzda dizayn edilmişlerdir.