Davranış yönlendirme teknikleri

Çocuk hastalarımızda uyguladığımız davranış yönlendirme teknikleri

Pedodontistler çoğu zaman muayenehanelerinde başlangıçta işbirliği yapmak istemeyen çocuklarla karşılaşırlar. Bazen bu davranış çocuğun yeni ve yabancı bir ortama karşı gösterdiği bir reaksiyon yani bilinmeyene karşı duyduğu korkudur. Bazen de çocuk kendi hayatını kontrol edebilme alışkanlığı kazanmıştır.

Bilinmeyene karşı duyulan korku bir kaç temel davranış yönlendirme tekniği ile kolaylıkla aşılabilir. Bunlar:

Anlat-Göster-Uygula:Bu teknikte çocuğun yaşına uygun bir dil kullanılarakyapılacak olan işlem anlatılır (Anlat), işlem dikkatli bir şekilde basitçe, korkutmadan demonstre edilir (Göster), sonra anlatılan ve gösterilenden farklı olmamak üzere işlem gerçekleştirilir (Uygula).

Pozitif destek: İstenilen davranışı ödüllendirme ve bu olumlu davranışların tekrar edilmesini sağlamak için destekleme anlamına gelmektedir.

Tedavi veya muayene sonunda pozitif destek için çocukları küçük hediyeler ile ödüllendiriyoruz.

Diş tedavileri başarıyla tamamlamış çocuklarımızı ‘’Başarı Diploması’’ ile ödüllendiriyoruz.

Modelleme:Bu teknikte endişeli ve korkan çocukların, diş tedavisini daha önce yaptırmış ve olumlu davranışlar sergilemiş olan çocukları izlemeleri sağlanır. 

Kaynaklar

http://www.aapd.org/hottopics/news.asp?NEWS_ID=1005
Wright GZ, Stigers JI.  Nonpharmacologic management of children’s behaviors. In: Dean JA, Avery DR, McDonald RE. Dentistry for the child and adolescent. St. Louis, Mosby Elsevier, 9th ed., 2011, p:27-40.