Endişeli uyumsuz çocukların sakinleştirilmesi

1. Pedodontist dental kaygı duyan çocukların sakinleştirilmesinde nasıl bir rol oynar?
Pedodontistler; dental tedaviden korkan, endişe duyan çocukların tedavisi konusunda özel eğitim almış diş hekimleridir. Ayrıca pedodonti muayenehaneleri çocukların hoşuna gidecek tarzda dizayn edilmişlerdir ve muayenehanelerde çalışan diğer görevliler de çocukları sevdiği için diş hekimliğinin bu branşında çalışmayı tercih etmişlerdir. Bir çok çocuk pedodonti muayenehanelerinde kendilerini rahat, huzurlu ve güvende hissederler.

2. Pedodontist çocuğumun diş tedavisi sırasında huzurlu ve rahat olmasına nasıl yardımcı olabilir?
Pedodontistler, dental tedaviler sırasında çocukların endişesiz ve huzurlu olmasına yardımcı olmak için bir çok yöntemi kullanabilecek türde eğitim alan uzmanlardır. Örneğin, "Anlat-Göster-Uygula" tekniğinde, pedodontist diş tedavisi sırasında kullanacağı aleti öncelikle çocuğa tanıştırır. Daha sonra bu aletin dişte yapacağı görevi anlatır; çocuğun eline temas ettirerek dokunma duygusunun sağlayacağı güveni oluşturur. Sonrasında ise bu aleti tedavi sırasında rahatlıkla kullanabilir. Modelleme tekniği ise, kaygılı, endişeli çocuğu aynı yaşlarda diş tedavisinden korkmayan, uyumlu bir başka çocukla eş zamanlı çağırarak,  bu çocuğun tedavi sırasında sergilediği davranışları örnek göstermektir. Diğer yöntemler arasında; dikkatini başka bir yöne çekme, ailenin tedavi esnasında çocuğun yanında bulunması ve davranışın yönlendirilmesi sayılabilir. Fakat en çok tercih edilen teknik ise "övme"dir. Çocuklar tedavi esnasında doktorla işbirliği içerisinde uyumlu ve destekçi bir tutum izledikleri zaman pedodontist bu davranışlardan mutlu olduğunu onlarla paylaşır ve kendilerini tedavi sonucunda ödüllendirir.

3. Tedavi esnasında çocuğumun yanında olmalı mıyım?
Bebekler ve küçük çocuklar muayene veya tedavi sırasında özellikle anneleri yanlarındayken kendilerini daha huzurlu ve güvenli hissederler. Fakat daha büyük çocuklar söz konusu olduğunda, ebeveynlerin  tedavi sırasında bekleme odasında kalması çocuk ile doktor arasındaki diyaloğu pozitif yönde etkileyecektir.

4. Eğer çocuklar bütün bu çabalara karşın tedaviyi yine de red ederlerse nasıl bir yol izlenir?
Bazen çocuklar tedavi esnasında uyumsuz davranışlar sergilemeye devam ederler; bağırıp-çağırırlar, ağlarlar ve tedaviyi kabul etmezler. Böyle durumlarda azot protoksit/oksijen (N2O/O2) kulanılarak yapılan bilinçli sedasyon etkili olabilir. Eğer çocuğun kapsamlı bir tedaviye gereksinimi varsa ve yaşı küçükse, aşırı derecede korku duyuyorsa veya zihinsel engelli ise o zaman genel anestezi yöntemi önerilebilir. 

Kaynaklar

Mathewson R, Primosch R. Behavior management. In: Fundamentals of pediatric dentistry. Quintessence Publishing, Co, Inc. 1995. P:137-144.
Mathewson R, Primosch R. Conscious sedation. In: Fundamentals of pediatric dentistry. Quintessence Publishing, Co, Inc. 1995. P:145-153.
Mathewson R, Primosch R. Hospital dentistry. In: Fundamentals of pediatric dentistry. Quintessence Publishing, Co, Inc. 1995. P:155-162.
http://www.aapd.org/media/Policies_Guidelines/G_Nitrous.pdf 2011-2012
http://www.aapd.org/media/Policies_Guidelines/G_AnesthesiaPersonnel.pdf 2011-2012