Erüpsiyon (sürme) kisti

Erüpsiyon hematomu olarak adlandırılan, mavimtrak mor renkli şişlik şeklinde kendini gösteren oluşumlar, süt veya daimi dişlerin sürmesinden bir kaç hafta önce ağızda belirir. Kanla dolu olan bu kistler en çok süt ikinci azı veya daimi birinci azı bölgesinde görülür. Genellikle bir kaç gün içerisinde diş dokuyu delerek sürmeye başlar ve hematom da etkinliğini kaybeder. Çoğu vakada olay kendiliğinden çözümlendiğinden tedavi gereksinimi nadirdir. Bununla birlikte bazı vakalarda diş kuronunun etrafı cerrahi olarak açılır ve dişin sürmesi sağlanır.

Kaynaklar

McDonald RE, Avery DR, Dean JA. Eruption of the teeth: Local, systemic, and congenital factors that influence the process. In: Dean JA, Avery DR, McDonald RE. Dentistry for the child and adolescent. St. Louis, Mosby Elsevier, 9th ed., 2011, p: 150-176.