Diş gıcırdatma

1. Çocuklar niye dişlerini gıcırdatırlar? Çocuğun yaşı diş gıcırdatmasında etkili bir faktör müdür?
Diş gıcırdatma çocuklar arasında çok yaygındır. 7-8 yaş altı çocuklarda sık görülür. Çocukların çoğu 1. daimi azıları çıkmadan önce diş gıcırdatmayı bırakırlar. Daimi azıların sürmesiyle birlikte alt ve üst çenenin kapanışı biçimlenir.
Daimi azılar sürmeden önce çocukların kapanışı oldukça esnektir ve büyüdükçe değişime uğrar. Bazen çocuklar dişlerinin dizilişinden dolayı kapanış bozukluğu yaşarlar ve bu durum onların dişlerini gıcırdatmasına sebep olur.
2. Diş gıcırdatma stresle ilişkili olabilir mi? Çocuklar dişlerini yetişkinlerle aynıı nedenlerden dolayı gıcırdatıyor olabilirler mi?
Stresle alakalı diş gıcırdatma sınav dönemindeki ilköğretim ve lise çağındaki öğrencilerde daha yaygındır. Bu tip bir stres bu yaş grubunda daha sık görülür.
3. Ebeveynler çocukları dişlerini gıcırdatıyorsa ne yapmalıdırlar?
Eğer çocukları henüz küçükse ve süt dişli dönemdeyse, büyüme gelişimi etkilememek adına hiç bir şey yapılmasına gerek yoktur. Çocuk daha büyükse müdahale gerekebilir. Yapılması gereken tedavi normal gelişimlerini etkilemeyecek şekilde azı dişlerini korumaktır. Bu amaçla geceleri ısırma plağı kullanılır.
4. Ebeveynler neye dikkat etmeli? Ne zaman bu konuda endişelenmeliler?
Pedodontist rutin muayeneler sırasında durumu fark edip aşınmayı takip edecektir. Grerektiği zaman ise tedavi konusunda ebeveyni bilgilendirecektir.
5. Diş gıcırdatma ne kadar yaygındır?
7 yaşından küçük çocuklarda çok yaygındır. Dişlerini gıcırdatan yetişkinler olmakla birlikte diş gıcırdatan çocukların hepsi bu alışkanlıklarını büyüyene dek sürdürmezler. Yapılan çalışmalar uyku bozukluğu problemi ile diş gıcırdatma arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir.
6. Çocuklarını diş gıcırdatmasından endişe duyan ebeveynlere neler önerilebilir?
Buradaki dikkat edilmesi gereken nokta daimi dişlerin etkilenmemesi ve normal gelişimlerine devam etmeleridir. Bir çok çocuk diş gıcırdatır, bu durum onların stres altında oldukları anlamına gelmez. Bazen çocuklar sözcük hazineleri genişleyip duygu ve düşüncelerini sözsel olarak daha iyi ifade edebilene kadar diş gıcırdatma onların hislerini, düş kırıklarını doğal olarak ifade etme biçimidir. Bir çok kez bu bir bilinçaltı tepkimesidir ve çocuğun büyümesi ile düzelecektir. 

Kaynaklar

Rhea Haugseth, a pediatric dentist and president-elect of the AAPD
Bell RA, Dean JA, McDonald RE, Avery DR. Managing the developing occlusion. In: Dean JA, Avery DR, McDonald RE. Dentistry for the child and adolescent. St. Louis, Mosby Elsevier, 9th ed., 2011, p: 550-613.