Anneler çocuklarında diş çürüğü riskini azaltabilirler!

Ebeveynlerin ağız-diş sağlığı ile çocuklarının ağız-diş sağlığı arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalardan ilki 1946 yılında 1150 ailede ve 3000 çocukta yapılmıştır. 15-16 yaşındaki gençlerdeki diş çürüğü oranının ebeveynleri yüksek çürük indeksine sahip olanların olamayanlara oranla iki kat fazla olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalar hem anne hem de babanın ağız sağlığının çocuklarının diş çürüğü oranını etkilediğini göstermekle birlikte annenin ağız sağlığının etkisinin daha fazla olduğunu saptamışlardır.

Çocuklarda diş çürüğünün önlenmesi anneler ile başlamaktadır. Anneler çocuklarında diş çürüğü riskini azaltmak için çocuklarının dişleri sürmeden önce kendi ağız-diş sağlıklarına özen göstermeleri konusunda teşvik edilmelidirler. 

Kaynaklar

Weintraub, J., Prakash, P., Shain, S., Laccabue, M, Gansky, S.: Mothers' Caries Increases Odds of Children's Caries. J Dent Research 89: 954-958, 2010